Tag: ตลาดน้ำอโยธยา

By admin

ตลาดน้ำอโยธยาไปเที่ยวอุดหนุนเศรษฐกิจของชาวบ้านเมืองกรุงเก่า

สัมผัสประสบการณ์เที่ยวทั่วไทยที่ตลาดน้ำที่แท้จริง ด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตไทย “ตลาดน้ำปางช้างอโยธยา” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ตลาดน้ำอโยธยา” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางช้าง ใกล้กับวัดมเหยงค์ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระ จังหวัดนครศรีอยุธยาและไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม ล่องเรือสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปตามลำคลองและสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง บัตรมีจำหน่ายที่ทางเข้าตลาด สำรวจและถ่ายภาพมุมและร้านค้าที่น่าสนใจ ตลาดน้ำอโยธยามีมุมน่าสำรวจมากมายตั้งแต่ทางเข้าที่มีป้ายตลาดน้ำอโยธยาเลียนแบบกำแพงเมืองเก่า ตุ๊กตาเด็กไทยตัวใหญ่ สะพานไม้ ตลอดจนร้านค้าที่ตกแต่งอย่างดีและร้านค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย…